ش. شريف

عکاس کادرو

شيما شريف - عکاس کادرو

با ش. شريف در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 5D Mark lll .

لنز عکاس

Canon 24-105mm f/3.5-5.6 .

منطقه فعال شريف

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی شريف

عکاسی بارداری

رزرو با ش. شريف

با ش. شريف در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد شريف بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری شريف، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.