تائید شده آتلیه دار
پروانه خدامی - عکاس کادرو

پ. خدامی

او عکاسی حرفه ایست که عکاسی را از اصفهان شروع کرده و دوسال هست این کار رادر تهران ادامه میده.تخصص اصلیش عکاسی عروسی و کودکه و طراحی آلبوم دیجیتال را هم به صورت حرفه ای انجام میده.

۸.۸۶ / ۱۰

مهارت عکاسی

۹.۲۱ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۴۳۹

پروژه عکاسی

+۹ سال

سابقه کار

Location pin از پ. خدامی پرسیدیم کجا برای عکاسی پیشنهاد میده؟

پ. خدامی: بیشتر به سلیقه مشتری مکان را انتخاب میکنم.چهارباغ اصفهان هم بدلیل تلفیق فضای سنتی و طبیعت دوست دارم

نظرات کاربران درباره خدامی

Mini avatar 7

محمدحسن متوسلی:

پنج شنبه ۲۶ فروردین

خوش برخورد و مهربان :)

Mini avatar 7

هانیه داورپناه:

یک شنبه ۲۹ فروردین

ایشون بسیار باحوصله و مهربان بودن

Mini avatar 26

مهرداد قراگزلو:

دو شنبه ۲۳ فروردین

همه چی خوب بود.

Mini avatar 4

طاهره باقری:

جمعه ۲۷ فروردین

حضور به موقع،رعایت پروتوکل های کرونا، برخورد صمیمانه و روی خوش و صبوری

Mini avatar 4

حامد معصومی:

جمعه ۲۰ فروردین

بسیار مهربان و صبور

تجهیزات عکاسی خدامی

دوربین عکاس دوربین ها

Canon EOS 5D Mark lll

Canon EOS 60D

لنز عکا لنز ها

Canon 18-135mm f/3.5-5.6

Canon 24-105mm f/3.5-5.6

Canon 70-200mm f/2.8

تجهیزات نورپردازی
کیت نور دوتایی

نور ثابت یا فلاش پایه نور Diffuser

محدوده فعالیت خدامی: محدوده کوی نوبنیاد

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

آتلیه دار

برای رفتن به آتلیه این عکاس هنگام رزرو مستقیم با این عکاس گزینه میخواهم بروم به آتلیه را انتخاب کنید.

Mini avatar 2 عکاسی کودک

عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط خدامی
نمونه عکس کودک

Mini avatar 23 عکاسی خانوادگی

عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی
عکس خانوادگی توسط خدامی
نمونه عکس خانوادگی

Mini avatar 3 عکاسی دو نفره

عکس دو نفره توسط خدامی
نمونه عکس دو نفره
عکس دو نفره توسط خدامی
نمونه عکس دو نفره
عکس دو نفره توسط خدامی
نمونه عکس دو نفره
عکس دو نفره توسط خدامی
نمونه عکس دو نفره
عکس دو نفره توسط خدامی
نمونه عکس دو نفره

Mini avatar 26 عکاسی عقد و عروسی

عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی
عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی
عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی
عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی
عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی
عکس عقد و عروسی توسط خدامی
نمونه عکس عقد و عروسی

Mini avatar 28 عکاسی پوشاک و لباس

عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط خدامی
نمونه عکس پوشاک و لباس

Mini avatar 31 عکاسی نوزاد

عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط خدامی
نمونه عکس نوزاد

Mini avatar 19 عکاسی غذا و رستورانی

عکس غذا و رستورانی توسط خدامی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط خدامی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط خدامی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط خدامی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط خدامی
نمونه عکس غذا و رستورانی

Mini avatar 6 عکاسی بارداری

عکس بارداری توسط خدامی
نمونه عکس بارداری
عکس بارداری توسط خدامی
نمونه عکس بارداری
عکس بارداری توسط خدامی
نمونه عکس بارداری
عکس بارداری توسط خدامی
نمونه عکس بارداری
عکس بارداری توسط خدامی
نمونه عکس بارداری

Mini avatar 7 عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط خدامی
نمونه عکس چهره - پروفایل

Mini avatar 4 عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی

Mini avatar 18 عکاسی تبلیغاتی-محصول

عکس تبلیغاتی-محصول توسط خدامی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط خدامی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول

در مورد خدامی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

هنرستان رشته تصویرسازی کامپیوتر خوندم.اونجابا فتوشاپ و دنیای ادیت عکس آشناشدم و جذب اون شدم.بعد از گذروندن دوره کاردانی، دیپلم عکاسی گرفتم و وارد حرفه عکاسی به صورت حرفه ای شدم‌

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

ثبت لحظات شیرین و لبخندهای دوعاشق حین بهم رسیدن ، یه خانواده حین عشق بازی با بچه هاشون. همچنین دیدن رضایت مشتری حین تحویل کارهاش

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

دیپلم عکاسی

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

نوازنده پیانو و نقاش بیترای