تائید شده
مهدی میرجلیلی - عکاس کادرو

م. میرجلیلی

مهدی میرجلیلی یک معمار و طراح است، تخصص اصلی وی در عکاسی معماری است. از دیگر فعالیت های وی به عکاسی پرتره، تبلیغاتی و محصول می توان اشاره کرد. قبل از ورود به دنیای کسب و کار عکاسی، او به عنوان یک هنرمند و عکاس خیابانی فعالیت می کرد.

۹.۴۵ / ۱۰

مهارت عکاسی

۹.۶۵ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۲۹

پروژه عکاسی

+۵ سال

سابقه کار

نظرات کاربران درباره میرجلیلی

Mini realstate 2

سارا تیموری نیکنام:

یک شنبه ۵ بهمن

جناب میرجلیلی بسیار وقت شناس و بسیار صبور و با حوصله بودن و همچنین خوش برخورد و مودب . و همه نظرها و پیشنهاد های منو به راحتی پذیرا بودن . و تعامل خوبی با کارفرما داشت

Mini food 2

رضا آقایی:

شنبه ۲۷ دی

منظم و به موقع با حوصله

Mini prod 2

زهرا حاتمی:

چهار شنبه ۱۷ دی

سرموقع حاضر شدن، دقت نظر خوبی داشتن، زوایای مختلف رو خوب میدیدن و صبر و انعطاف پذیری خوبی داشتم ممنون

Mini realstate 2

متین شاهرخی:

شنبه ۱۳ دی

زاویه های مختلف را تست می کرد و این باعث شد که ما حق انتخاب های زیاد و خوبی داشته باشیم.

Mini prod 2

سعید مرادی:

دو شنبه ۸ دی

ایشون از همه نظر خوب بودن

رشته های عکاسی میرجلیلی

برای مشاهده نمونه کارها کلیک کنید.

تجهیزات عکاسی میرجلیلی

دوربین عکاس دوربین ها

Sony Alpha 7R ll

Sony α6000

لنز عکا لنز ها

Sigma 19mm f/2.8

Sigma 30mm f/1.4

Sigma 60mm f/2.8

Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD

محدوده فعالیت میرجلیلی: محدوده سرو

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

Mini realstate 2 عکاسی معماری-فضای داخلی

عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی
عکس معماری-فضای داخلی توسط میرجلیلی
نمونه عکس معماری-فضای داخلی

Mini personal 2 عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط میرجلیلی
نمونه عکس چهره - پروفایل

Mini prod 2 عکاسی تبلیغاتی-محصول

عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط میرجلیلی
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول

Mini food 2 عکاسی غذا و رستورانی

عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط میرجلیلی
نمونه عکس غذا و رستورانی

در مورد میرجلیلی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

در گذشته و قبل از شروع عکاسی، از دیدن عکس های هنری لذت می بردم و دیدن آثار هنری عکاسی برای من جذاب تر از دیگر هنر ها بود. همین موضوع به علاوه علاقه ی شدید من به معماری باعث شد که بعد از اتمام دانشگاه اقدام به خرید دوربین کردم و به دنیای جذاب عکاسی وارد شدم.

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

مکان های با بافت متفاوت شهری و معماری، موزه ها، گالری ها، مکان های مدرن و جدید،پارک ها و ...

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

در عکاسی به دنبال چیزی فراتر از ثبت کردن عکس هستم و من هدفم از عکاسی خلق یک اثر هنری خلاقانه و ماندگار هست، هر زمان که به این هدف میرسم بهترین حس رو تجربه می کنم.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

گردآوری و شرکت در دو نمایشگاه عکاسی : 1397، Iran Daily 01 ، گالری رضائیان، تهران، ایران 1397، Form, Space and Order ، گالری رضائیان، تهران، ایران

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

تقریبا میشه گفت همیشه دوربین همراهم هست