لیست برترین آتلیه های عکاسی و عکاسان مشهد | رزرو آنلاین وقت | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > شهر مشهد

بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی مشهد

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده مشهد وصل می کند.


به ترتیب مهارت

م. بزرگمهر - آتلیه دار
مشهد

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ه. پیروز
مشهد

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ش. صادقی
مشهد

۸ از ۱۰

۲ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
س. اقدسی
مشهد

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ا. رضوانی
مشهد

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ن. عابدی - آتلیه دار
مشهد

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان مشهد


مصطفی بزرگمهر (عکاسی غذا و رستورانی):

آقای بزرگمهر را به خاطر نظم و سروقت بودن و سلیقه فوق العاده و مهربانی و برخورد بسیار عالی و نجابت و خیلی از خصوصیات عالی که نگم براتون پیشنهاد میکنم


42 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


دی 1398


10 از 10

مصطفی بزرگمهر (عکاسی صنعتی - زمینه سفید):

سر وقت و حرفه ای، به دیگران توصیه میکنم از همکاری با آقای بزرگمهر استفاده کنند.


31 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1398


10 از 10

مصطفی بزرگمهر (عکاسی صنعتی - زمینه سفید):

حضور به موقع بسیار با اخلاق و حرفه ای


26 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1398


10 از 10

شهریار صادقی (عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی):

آقای صادقی را بدلیل رفتار خوب و عکاسی حرفه ایشان به دیگران پیشنهاد میکنم.


69 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1398


10 از 10

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی ات کسب درآمدی آسان داشته باشی؟