Please Wait

لیست عکاسها > شهر قزوین

بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی قزوین

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده قزوین وصل می کند.


س. شهاب زاده
قزوین

۹.۸۳ از ۱۰

۳ دوربین ۷ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان قزوین


س. شهاب زاده (عکاسی چهره - پروفایل):

خوش اخلاق منظبط حرفه ای کاربلد ادیت عالی


91 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

س. شهاب زاده (عکاسی عقد و عروسی):

آقای شهاب زاده خیلی صبور و خوش اخلاق بودن و عکس های عالی رو از مراسممون ثبت کردن


1160 عکس نهایی


4.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


10 از 10

س. شهاب زاده (عکاسی چهره - پروفایل):

باحوصله و عالی


103 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


10 از 10

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی ات کسب درآمدی آسان داشته باشی؟