تائید شده
فاطمه  صفدری نژاد - عکاس کادرو

ف. صفدری نژاد

او درفروشگاه اینترنتی بانی مد جیوری و خانه ایرانی مشغول بوده و با برندهای حجاب مثل سما،دوگل،حریران،نوراحجاب، ققنوس، یثنا، ستیا، آلاگل و دیبا سان و ... و درزمینه ی خوراکی مانند اجیل و خشک بار طارونه، دمنوش و قهوه رزگیفت، دمنوش مانترا وعسل پرمر و... .......بیشتر

۱۰.۰ / ۱۰

مهارت عکاسی

۱۰.۰ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۱۰۰

پروژه عکاسی

+۴ سال

سابقه کار

Location pin از ف. صفدری نژاد پرسیدیم کجا برای عکاسی پیشنهاد میده؟

ف. صفدری نژاد: خانه ی مقدم

هنوز هیچ نظری برای این عکاس ثبت نشده است.

رشته های عکاسی صفدری نژاد

برای مشاهده نمونه کارها کلیک کنید.

تجهیزات عکاسی صفدری نژاد

دوربین عکاس دوربین ها

Canon EOS 80D

لنز عکا لنز ها

Canon 18-135mm f/3.5-5.6

محدوده فعالیت صفدری نژاد: محدوده طرشت

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

Mini avatar 28 عکاسی پوشاک و لباس

عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس
عکس پوشاک و لباس توسط صفدری نژاد
نمونه عکس پوشاک و لباس

Mini avatar 7 عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط صفدری نژاد
نمونه عکس چهره - پروفایل

Mini avatar 19 عکاسی غذا و رستورانی

عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی
عکس غذا و رستورانی توسط صفدری نژاد
نمونه عکس غذا و رستورانی

Mini avatar 18 عکاسی تبلیغاتی-محصول

عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول
عکس تبلیغاتی-محصول توسط صفدری نژاد
نمونه عکس تبلیغاتی-محصول

در مورد صفدری نژاد بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

زمانی که دانشجو بودم دریک دوره عکاسی شرکت کردم و کم کم علاقمند شدم و بعد از حدود یکسال در استدیو مشغول شدم با کمک عکاس بودن شروع به کسب تجربه و یادگیری کردم و درهمان سال اولین دوربین را خریداری کردم و به صورت حرفه ای تر ادامه دادم.

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

نگاهی که عکاس داره همیشه برام جذاب بوده و پر از ذوق میاره منو وقتی عکسیو ثبت میکنم تمام تلاشم براین هست ک زیبایی تصویرو دوچندان کنم و مخاطب از دیدن اون تصویر سر ذوق بیاد.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

وی هیچ جایزه ای دریافت نکرده است:)

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

عاشق انیمیشن دیدن هستم انیمیشنی نمونده ک اومده باشه و من ندیده باشمش و طرفدار پروپاقرص باب اسفنجی جان هستم:)