Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی نوزاد > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی نوزاد
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده نوزاد در شهر کرج وصل می کند.

ص. ملک آرایی
کرج

۹.۷۴ از ۱۰

۲ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان نوزاد شهر کرج


ص. ملک آرایی (عکاسی نوزاد):

خانم ملک آرایی واقعا منظم بودند و به موقع حاضر شدند و واقعا خانم با حوصله ای هستند


41 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1400


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی نوزاد شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 35

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی نوزاد کسب درآمد کنی؟