برترین عکاسی و آتلیه عکاسی پوشاک و لباس در قم | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی پوشاک و لباس > شهر قم

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی پوشاک و لباس
شهر قم

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده پوشاک و لباس در شهر قم وصل می کند.


ا. رضایی
قم

۹.۶ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ا. نوران
قم

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان پوشاک و لباس شهر قم


ا. رضایی (عکاسی پوشاک و لباس):

حضور بموقع و اخلاق حرفه ای


119 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


مهر 1398


10 از 10

ا. رضایی (عکاسی پوشاک و لباس):

خیلی مودب و اشنا به حرفه ی خود


91 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1398


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی پوشاک و لباس شهر قم


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی قم 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 48

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی پوشاک و لباس کسب درآمد کنی؟