برترین عکاسی و آتلیه عکاسی دو نفره در شیراز | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی دو نفره > شهر شیراز

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی دو نفره
شهر شیراز

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده دو نفره در شهر شیراز وصل می کند.


پ. مقصودیان
شیراز

۹.۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ف. عباسی
شیراز

۹.۷۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان دو نفره شهر شیراز


پ. مقصودیان (عکاسی دو نفره):

فردى با حوصله هستند


218 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی دو نفره شهر شیراز


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی شیراز 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 54

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی دو نفره کسب درآمد کنی؟