لیست عکاسها > عکاسی خط تولید

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی خط تولید

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده خط تولید وصل می کند.


به ترتیب مهارت

ی. زارع
تهران

۹.۱۳ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ر. لشگری - آتلیه دار
تهران

۹.۶۵ از ۱۰

۱ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
م. بختیاری - آتلیه دار
تهران

۹.۵۷ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ب. کلیشادی - آتلیه دار
اصفهان

۹.۷۸ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ر. فخاریان - آتلیه دار
ساوه

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ا. اثباتی
تهران

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
م. دهقان منشادی
مشهد

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ع. یوسفی
کرج

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
س. باقری
تهران

۹.۹۵ از ۱۰

۱ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
م. جاجرمی - آتلیه دار
تهران

۹.۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ن. علیپور حیدری
تهران

۹.۱۳ از ۱۰

۲ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ف. خسروی - آتلیه دار
تهران

۹.۰۶ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ب. چیت سازان - آتلیه دار
تهران

۸.۸۸ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. عاشوری
رشت

۸.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان خط تولید

یاسر زارع (عکاسی خط تولید):

از کار ایشان رضایت دارم


170 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


10 از 10

یاسر زارع (عکاسی خط تولید):

بسیار کار بلد و حرفه ای در گرفتن عکس های شرکتی و صنعتی که ما از حضور ایشان استفاده کردیم .


210 عکس نهایی


3.5 ساعت عکاسی


مرداد 1399


10 از 10

رضا لشگری (عکاسی خط تولید):

لشگری را بدلیل نظم و اجرای خوب توصیه میکنم


76 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


مرداد 1399


9 از 10

مهران بختیاری (عکاسی خط تولید):

بختیاری را به دلیل اخلاق حرفه‌ای و تعهد کاری به دیگران توصیه می‌کنم.


101 عکس نهایی


4.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


9 از 10

یاسر زارع (عکاسی خط تولید):

به موقع تشریف آوردند و دغدغه‌‌ی خاصی برای از دست ندادن سوژه‌ها داشتند


179 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


9 از 10

یاسر زارع (عکاسی خط تولید):

بسیار عالی و در زمان درست


172 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


مرداد 1399


9 از 10