یاسین حسینی نسب - عکاس کادرو

یاسین حسینی نسب

هنوز هیچ نظری برای این متخصص ثبت نشده است.

در مورد حسینی نسب بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

از کودکی بە هنرهای تجسمی علاقە داشتم و نقاشیم خوب بود. با ورود بە دانشگاە با رشتەی عکاسی بیشتر آشنا شدم و این شاخە از هنر را بهترین راە برای بیان احساسات و دیدگاەهای شخصیم دیدم و برای هرچە بهتر کردن عکاسیم چە از نظر عملی و علمی و چە از نظر فکری روز بە روز وقت بیشتری گذاشتە و کم کم بە بخشی از زندگی و شخصیتم تبدیل شد

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

ثبت لحظەی قطعی من را بسیار خوشحال میکند و اگر این لحظەی قطعی همانی باشد کە بخشی از دیدگاە من را نیز بیان میکند،بە حقیقت بە وجد مى آیم

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

_مقام شایستەی تقدیر جشنوارە عکس وزارت علوم در چابهار 1396 _جایزەی نگاە ویژە و تندیس جشنوارە سمفونی لک لک های انجمن ام اس ایران 1397 _مقام سوم بخش مجموعە عکس جشنوارە سیمرغ وزارت بهداشت 1398 _دیپلم افتخار گروە هنری آئورا از کشور کانادا 2019

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

من در شغل فوریتهای پزشکی مشغول بە کار هستم


دوربین عکاس دوربین ها

Nikon D7200

لنز عکا لنز ها

Nikon 50mm f/1.8

Nikon 18-140mm f/3.5-5.6

تجهیزات دیگر

کیت بزرگ عکاسی محصول

lightbox بزرگتر از ۴۰ سانتی متر نور ثابت یا فلاش پایه نور Diffuser