آقای Hans

او یک عکاس حرفه ای است که بیش از ۲ ساله به دبی مهاجرت کرده و در زمینه های مختلف عکاسی و فیلمبرداری می کند. او عکاسی رویداد ها، تولد ها، کودک، مدلینگ ها، ساخت ریلز و فیلمبرداری کلوب ها را در دبی انجام می دهد و تا کنون با شرکت های متعددی بخصوص شرکت... .......بیشتر

۱۰.۰

میزان تخصص

۱۰.۰

تعامل و برخورد

۷۲ ساعت

متوسط زمان تحویل

۰

سفارش موفق

منطقه اصلی فعالیت: دبی محدوده دیره | Deirah

رزرو این متخصص برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

خانه های آبی رنگ، زمان های قابل رزرو با این متخصص است.

خانه های قرمز رنگ، زمان های غیر قابل رزرو است.

برای رزرو خارج از زمان های فوق، برای متخصص پیام ارسال کنید.

ضمانت بازگشت وجه ۷ روز گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم رضایت از خروجی، تا ۷ روز بعد همه وجه پرداختی را به صورت کامل پس بگیرید.

هنوز هیچ نظری برای این متخصص ثبت نشده است.

در مورد Hans بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

Hans's passion for photography is akin to an unending symphony, where each click of the camera captures not just moments, but emotions, narratives, and the vibrant essence of life. For Hans, photography transcends the mere act of taking pictures; it's a conduit for storytelling, a means to reveal the unseen, and an avenue to express the ineffable beauty found in the ordinary. Through the lens, Hans not only freezes time but unveils a world where light, shadow, and perspective dance in harmony, showcasing a profound love for the art and an insatiable hunger to explore the depths of human experience through visual imagery.

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

The love that Hans holds for photography stems from the art's ability to freeze moments in time, capturing emotions, stories, and the inherent beauty of life itself. For Hans, photography is not merely about taking pictures; it's a medium to convey narratives, reveal the unseen, and express the profound magnificence found within the ordinary. Through the lens, Hans discovers a realm where light, shadow, and perspective converge harmoniously, allowing a deep exploration of the human experience through visual imagery. This passion for photography enables Hans to not just document moments but to encapsulate the essence of life's myriad stories and emotions.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

first photographer joined Kadro

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

I like driving


عکاسی مدلینگ ، پوشاک و لباس

تعرفه عکاسی مدلینگ ، پوشاک و لباس با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۳۰ تا ۴۰ فایل نهایی

پکیج عکاسی: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و ریلز: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۶۰ تا ۷۰ فایل نهایی

پکیج عکاسی: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و ریلز: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۸۵ تا ۹۵ فایل نهایی

پکیج عکاسی: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و ریلز: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
4 ساعت ۱۰۵ تا ۱۱۵ فایل نهایی

پکیج عکاسی: ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و ریلز: ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

پکیج عکاسی: ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و ریلز: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

عکاسی عقد و عروسی

تعرفه عکاسی عقد و عروسی با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۶۵ تا ۷۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۶۵ تا ۷۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۸۵ تا ۹۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
5 ساعت ۸۵ تا ۹۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۳۰۵ تا ۳۱۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

عکاسی کودک

تعرفه عکاسی کودک با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۳۵ تا ۴۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۸۰ تا ۹۰ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۱۱۵ تا ۱۲۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
4 ساعت ۱۱۵ تا ۱۲۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

عکاسی و فیلمبرداری تولد - مهمانی - دورهمی

تعرفه عکاسی و فیلمبرداری تولد - مهمانی - دورهمی با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۲۵ تا ۳۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۶۵ تا ۷۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۸۵ تا ۹۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم و چاپ: ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
4 ساعت ۱۴۵ تا ۱۵۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
5 ساعت ۱۴۵ تا ۱۵۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

پکیج عکس: ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج عکس و فیلم: ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

عکاسی تبلیغاتی غذا

تعرفه عکاسی تبلیغاتی غذا با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۱۰ تا ۲۰ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج اسنپ فودی: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۴۰ تا ۵۰ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج اسنپ فودی: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۴۵ تا ۵۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج اسنپ فودی: ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۹۵ تا ۱۰۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج اسنپ فودی: ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

عکاسی زوج و سالگرد

تعرفه عکاسی زوج و سالگرد با آقای Hans
مدت بازه فایل تحویلی قیمت
1 ساعت ۳۵ تا ۴۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
2 ساعت ۸۰ تا ۹۰ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
3 ساعت ۱۱۵ تا ۱۲۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >
7 ساعت ۱۶۵ تا ۱۷۵ فایل نهایی

پکیج استاندارد: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رزرو >

دوربین عکاس دوربین ها

Nikon Z6

Nikon D750

لنز عکا لنز ها

Tamron 24-70mm f/2.8

Nikon 50mm f/1.8

Nikon 35mm f/1.8

تجهیزات دیگر

کیت نور دوتایی

نور ثابت یا فلاش پایه نور Diffuser