س. صبوری

عکاس کادرو

سمانه صبوری - عکاس کادرو

با س. صبوری در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

من تقریبا 6 سال است که به صورت جدی عکاسی را دنبال میکنم ، رشته تحصیلی ام معماری است و تقریبا 2 سال به صورت جدی به تحصیل عکاسی پرداخته ام . عقیده دارم که آموختن انتها ندارد و همیشه مشغول یادگیری هستم .

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 750D .

لنز عکاس

Canon 24-105mm f/4 . Canon 18-135mm f/3.5-5.6 . Canon 50mm f/1.8 .

منطقه فعال صبوری

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی صبوری

عکاسی کودک

رزرو با س. صبوری

با س. صبوری در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی بارداری

رزرو با س. صبوری

با س. صبوری در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی نوزاد

رزرو با س. صبوری

با س. صبوری در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد صبوری بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

من عکاسی را به پیشنهاد یکی از دوستانم انتخاب و شروع کردم زمانی که تصمیم گرفتم یک معمار نباشم .

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

عکاسی در فضای باز مثل پارک ملت و کاخ سعداباد

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

نور ، رنگ و ثبت زمان .

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

عکس منتخب مسابقه بوی عیدی سال 91

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

علاقه مند به موسیقی و کتاب


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری صبوری، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.