م. جنتی

عکاس کادرو

مرتضی جنتی - عکاس کادرو

سه سال تمرین و سفر به چند کشور و مدرس عکاسی در چند شهرستان بوده ام و بیشتر برای وسعت بینشم عکاسی را دوست دارم . بیش از صد پروژه عکاسی داشته ام در سبکهای مختلف

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Nikon D700 . Nikon D800 . Nikon D810 .

لنز عکاس

Nikon 24-70mm f/2.8 . Nikon 50mm f/1.2 . Nikon 70-300mm f/4-5.6 . Nikon 105mm f/1.8 . Nikon 14-24mm f/2.8 .

منطقه فعال جنتی

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

عکاسی سفر و گردشگری

رزرو با م. جنتی

با م. جنتی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی چهره - پروفایل

رزرو با م. جنتی

با م. جنتی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی عقد و عروسی

رزرو با م. جنتی

با م. جنتی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی غیره

رزرو با م. جنتی

با م. جنتی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی تبلیغاتی-صنعتی

رزرو با م. جنتی

با م. جنتی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد جنتی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

مرتضی جنتی عکاسی حرفه ایی را زیر نظر استاد فرهاد سلیمانی در نولدج ولیج دبی در موسسه لاتوس گذراندم و استاد پرتره ام هم استاد سوییس بودند و استاد منظره ام میر عارف حسین پاکستانی و نورپردازی حرفه ایی ودینگ هم در استانبول زیر نظر احمد ریحان گذراندم و حدود شش ساله استودیو تخصصی دارم.

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

معماری و مردم

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

وسعت نگاه و عمق بودن و از اینکه با صداقت کامل سوژه ام را می پذیرم .و با ادمها دوست می شوم .

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

2011 از موسسه لوتوس 2014 استانبول ترکیه 2016 دانشگاه شهید بهشتی و نفر اول زاویه دید و سرعت عمل در عکاسی استانبول 2014

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

خوب نگاه می کنم و همه زود با من دوست میشوند و ارام خواهند شد هر چند معمولیم.


همین الان عکاست را رزرو کن

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.