حسین منصوری - عکاس کادرو

ح. منصوری

حسین منصوری یک عکاس حرفه‌ای و خلاق است که علاقه زیادی به عکاسی و گرافیک بخصوص طراحی لوگو دارد و سبک کار وی بیشتر مینیمال و مفهومی است و پرتره‌های خیلی خوبی نیز می‌گیرد و در سایر سبک های عکاسی هم تجربه دارد. او سعی می کند دید خود به دنیا را در قالب... .......بیشتر

۱۰.۰ / ۱۰

مهارت عکاسی

۱۰.۰ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۲۸

پروژه عکاسی

+۷ سال

سابقه کار

Location pin از ح. منصوری پرسیدیم کجا برای عکاسی پیشنهاد میده؟

ح. منصوری: به نظر من امکان عکاسی از تمامی مکان های شهر در هر زمانی ممکن است! یعنی اینکه عکاس می بایست در هر موقعیت مکانی و زمانی امکان ثبتی منحصر به فرد داشته باشد.

هنوز هیچ نظری برای این عکاس ثبت نشده است.

تجهیزات عکاسی منصوری

دوربین عکاس دوربین ها

Canon EOS 60D

لنز عکا لنز ها

Canon 18-200mm f/3.5-5.6

محدوده فعالیت منصوری: محدوده غیره

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

Mini avatar 7 عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل

Mini avatar 24 عکاسی غیره

عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره

Mini avatar 16 عکاسی معماری-فضای داخلی

Mini avatar 8 عکاسی خبری و رویداد

عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد

Mini avatar 2 عکاسی کودک

Mini avatar 9 عکاسی تیمی و شرکتی

Mini avatar 21 عکاسی ورزشی

Mini avatar 31 عکاسی نوزاد

Mini avatar 3 عکاسی دو نفره

Mini avatar 4 عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی

Mini avatar 1 عکاسی فارغ التحصیلی

در مورد منصوری بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

از دوران هنرستان علاقه زیادی به عکاسی داشتم اما به دلیل اینکه رشته تحصیلی‌ام معماری، ارتباط زیادی با عکاسی نداشت نتوانستم به عکاسی ادامه بدم تا اینکه از طریق دانشگاه و اساتید به بازدید از یک روستای تاریخی در اردبیل رفتیم و بعد از آن جرقه عکاسی حرفه‌ای در من زده شد. همچنین برادر بزرگتر بنده نیز به من برای یادگیری عکاسی کمک زیادی کرده است.

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

من عاشق مینیمال و مینیمالیسم هستم یعنی حداقل گرایی. در این سبک، عکاس باید با استفاده حداقل از عناصر در عکس و در نهایت سادگی مفهوم و پیام خود را به مخاطب برساند. از آنجایی که به سادگی و ساده زیستن علاقه‌مندم، سبک کار عکاسی‌ام هم بیشتر مینیمال است و آن را دنبال و پیروی می‌کنم. اما خودم را محدود نمی‌کنم و هر از چند گاهی ساختارشکنی می‌کنم و سراغ سبک‌های دیگر عکاسی نیز می‌روم و آن‌ها را تجربه می‌کنم.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

برنده چندین مسابقه عکاسی استانی و کشوری و سازمانی شده ام و امیدوارم در مسابقات بین المللی و شناخته شده دنیا شرکت کرده و برنده شوم. دانشجوی ارشد گرافیک در دانشگاه نیشابور - کارشناس معماری از دانشگاه فنی و حرفه‌ای - دانشکده رازی اردبیل

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

من بصورت جدی و حرفه‌ای به طراحی گرافیک نیز مشغول هستم و به زبان انگلیسی هم تسلط دارم... و علاقه‌مند به کسب تجربه