س. سلطانی

سپهر سلطانی - عکاس کادرو

با س. سلطانی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 5D Mark ll . Canon EOS 750D .

لنز عکاس

Canon 18-55mm f/3.5-5.6 . Canon 50mm f/1.8 . Canon 18-135mm f/3.5-5.6 . Canon 24-105mm f/4 .

منطقه فعال سلطانی

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی سلطانی

در مورد سلطانی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

ث

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

ث

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

ث

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

ث