ر. استوار

عکاس کادرو

رضوان استوار - عکاس کادرو

با ر. استوار در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

او عاشق عکاسی است.

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 5DS .

لنز عکاس

Canon 24-105mm f/4 . Canon 24-70mm f/2.8 .

منطقه فعال استوار

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی استوار

عکاسی کودک

رزرو با ر. استوار

با ر. استوار در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد استوار بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

در حال تکمیل

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

در حال تکمیل

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

در حال تکمیل

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

در حال تکمیل

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

در حال تکمیل


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری استوار، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.