ز. پرزیوند

عکاس کادرو

زهرا پرزیوند - عکاس کادرو

با ز. پرزیوند در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات اجتماعی با سابقه عکاسی خبری و عکاسی از چهره شخصیات های دولتی و غیر دولتی و گاها عکاسی انتخاباتی

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Nikon D7500 .

لنز عکاس

Nikon 80-200mm f/2.8 .

منطقه فعال پرزیوند

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی پرزیوند

عکاسی چهره - پروفایل

رزرو با ز. پرزیوند

با ز. پرزیوند در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد پرزیوند بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده خبر نیروی شاغل در روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی شده و عکاسی خبری را آغاز کردم.

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

کاخ ها سالن های کنسرت و به طور کل مکانهایی که فرصت استفاده و تنظیم نور موجود باشد

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

رضایت سوژه و مدل

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

ندارم

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

نقاشی و تهیه خبر را همچنان در کنار عکاسی ادامه میدهم


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری پرزیوند، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.