ا. عراقی

عکاس کادرو

ایمان عراقی - عکاس کادرو

با ا. عراقی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 5D Mark IV . Sony Alpha 7R ll .

لنز عکاس

Canon 16-35mm f/2.8 . Canon 85mm f/1.2 . Sony 35mm f/1.4 . Sony 70-200mm f/2.8 .

منطقه فعال عراقی

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی عراقی

عکاسی مناظر

رزرو با ا. عراقی

با ا. عراقی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

عکاسی تولد، مهمانی و دورهمی

رزرو با ا. عراقی

با ا. عراقی در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد عراقی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری عراقی، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.