لیست عکاسها > عکاسی ورزشی

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی وصل می کند.


م. زارع
تهران

۹.۱۷ از ۱۰

۲ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ح. جوان
تهران

۹.۷ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ی. زارع
تهران

۹.۳۷ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
س. صندید
تهران

۹.۰۳ از ۱۰

۲ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ز. افصاییان
کرج

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
س. صدیق
اردکان

۱۰.۰ از ۱۰

۳ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
م. حبیبی
تهران

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. زمانی
تهران

۹.۷۸ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
س. اکبری
تهران

۹.۷۳ از ۱۰

۳ دوربین ۶ لنز
مشاهده و رزرو
ا. میناییان
تهران

۹.۶۸ از ۱۰

۲ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ع. دوست
تهران

۹.۶۳ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ب. کلیشادی
اصفهان

۹.۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
س. تقوی
تهران

۹.۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. جاجرمی - آتلیه دار
تهران

۹.۴۲ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. عاشوری
رشت

۹.۴ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
ف. حمیدیا
تهران

۸.۷ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان ورزشی

ی. زارع (عکاسی ورزشی):

عکاس بسیار خوب و لایق


50 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


دی 1399


10 از 10

م. زارع (عکاسی ورزشی):

حضور به موقع و اخلاق و کار حرفه ایشون


30 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


بهمن 1399


10 از 10

م. زارع (عکاسی ورزشی):

بسیار با حوصله


52 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

ح. جوان (عکاسی ورزشی):

عکاسی ک به شب نرسیده عکسارو با ادیت اپلود کرد


34 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


10 از 10

ع. اکبری (عکاسی ورزشی):

آقای اکبری واقعا دمش گرم داره خیلی آدم مشتی و وقت شناس و انسانی شوخ هستن ک به جذابیت عکاسی افزوده میکرد من ایشونو برای عکاس چهره حتما توصیه میکنم بازم ممنونم از ایشون


337 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


آبان 1399


9 از 10