برترین عکاسان فارغ التحصیلی و استودیو عکاسی های فارغ التحصیلی | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی فارغ التحصیلی

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی فارغ التحصیلی

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده فارغ التحصیلی وصل می کند.


بهترین آتلیه های عکاسی و عکاسان فارغ التحصیلی

به ترتیب نمره

ا. خزایی
تهران

10 از ۱۰

Nikon D810
مشاهده و رزرو
ب. سیاح گرجی - آتلیه دار
تهران

9 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark ll
مشاهده و رزرو
م. درویش
تهران

9 از ۱۰

Nikon D7100
مشاهده و رزرو
ا. ثمودی
تهران

8 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark ll
Canon EOS 700D (Rabel T5i)
مشاهده و رزرو
م. نهاوندی
بروجرد

10 از ۱۰

Nikon D5500
مشاهده و رزرو
م. نادی
اصفهان

10 از ۱۰

Nikon D7200
Sony Alpha 7 III
مشاهده و رزرو
م. محمدی
تهران

9 از ۱۰

Canon EOS 6D
مشاهده و رزرو
ز. مجربیان
تهران

9 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark lll
Sony Alpha DSLR-A700
مشاهده و رزرو
س. محمدی ثمر
تهران

9 از ۱۰

Nikon D5100
Nikon D7100
مشاهده و رزرو
ف. حمیدیا
تهران

9 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark lll
مشاهده و رزرو
م. نصر
اصفهان

8 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark lll
Canon EOS 5D Mark IV
Nikon D700
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان فارغ التحصیلی

امیر ثمودی (عکاسی فارغ التحصیلی):

خیلی حرفه ای و خوش اخلاق


93 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


مرداد 1398


9 از 10

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

اجازه دهید کادرو بهترین عکاسان را به شما معرفی کند.