برترین عکاسی و آتلیه عکاسی ورزشی در کرج | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر کرج وصل می کند.


بهترین آتلیه های عکاسی و عکاسان ورزشی شهر کرج

به ترتیب نمره

ز. افصاییان
کرج

10 از ۱۰

Canon EOS 700D (Rabel T5i)
مشاهده و رزرو
م. محمدی
کرج

10 از ۱۰

Canon EOS 7D Mark ll
مشاهده و رزرو
ن. ورشوساز
کرج

10 از ۱۰

Nikon D3200
مشاهده و رزرو
ب. کریمی
کرج

9 از ۱۰

Nikon D3300
Nikon D610
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 36

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

اجازه دهید کادرو بهترین عکاسان را به شما معرفی کند.

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟