Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر کرج وصل می کند.


ز. افصاییان
کرج

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان ورزشی شهر کرج


ع. اکبری (عکاسی ورزشی):

آقای اکبری واقعا دمش گرم داره خیلی آدم مشتی و وقت شناس و انسانی شوخ هستن ک به جذابیت عکاسی افزوده میکرد من ایشونو برای عکاس چهره حتما توصیه میکنم بازم ممنونم از ایشون


337 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


آبان 1399


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟