برترین عکاسی و آتلیه عکاسی مد و فشن در کرج | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی مد و فشن > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی مد و فشن
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده مد و فشن در شهر کرج وصل می کند.


به ترتیب مهارت

ب. کریمی
کرج

۹ از ۱۰

۲ دوربین ۶ لنز
مشاهده و رزرو
م. محمدی
کرج

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان مد و فشن شهر کرج


بهزاد کریمی (عکاسی مد و فشن):

حضور به موقع،،قابل اطمینان،،مسلط به کار،،برخورد مناسب،،کار خوب،،همه چی عالی ممنون


69 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


اسفند 1398


10 از 10

بهزاد کریمی (عکاسی مد و فشن):

استفاده بهینه از زمان - تنوع در عکس ها - برخورد مناسب


91 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی مد و فشن شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 43

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی مد و فشن کسب درآمد کنی؟