برترین عکاسی و آتلیه عکاسی غذا و رستورانی در کرج | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی غذا و رستورانی > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی غذا و رستورانی
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده غذا و رستورانی در شهر کرج وصل می کند.


به ترتیب مهارت

آ. رحیمی - آتلیه دار
کرج

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. اکبری - آتلیه دار
کرج

۱۰ از ۱۰

۳ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی غذا و رستورانی شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 28

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی غذا و رستورانی کسب درآمد کنی؟