برترین عکاسی و آتلیه عکاسی غذا و رستورانی در کرج | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی غذا و رستورانی > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی غذا و رستورانی
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده غذا و رستورانی در شهر کرج وصل می کند.


بهترین آتلیه های عکاسی و عکاسان غذا و رستورانی شهر کرج

به ترتیب نمره

ب. کریمی
کرج

9 از ۱۰

Nikon D3300
Nikon D610
مشاهده و رزرو
آ. رحیمی
کرج

9 از ۱۰

Nikon D800
مشاهده و رزرو
ع. اکبری - آتلیه دار
کرج

10 از ۱۰

Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 7D Mark ll
Canon EOS 80D
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی غذا و رستورانی شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 37

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

اجازه دهید کادرو بهترین عکاسان را به شما معرفی کند.

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی غذا و رستورانی کسب درآمد کنی؟