برترین عکاسی و آتلیه عکاسی عقد و عروسی در کرج | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی عقد و عروسی > شهر کرج

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی عقد و عروسی
شهر کرج

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده عقد و عروسی در شهر کرج وصل می کند.


به ترتیب مهارت

متاسفانه در حال حاضری عکاسی با شرایط انتخابی شما فعال نیست.

نظرات کاربران درباره عکاسان عقد و عروسی شهر کرج


بهزاد کریمی (عکاسی عقد و عروسی):

به موقع حضور داشتند و بسیار خوش برخورد و حرفه ای عمل کردند، حتما پیشنهاد میکنم کار با ایشون رو.


200 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


بهمن 1398


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی عقد و عروسی شهر کرج


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی کرج 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی عقد و عروسی کسب درآمد کنی؟