برترین عکاسی و آتلیه عکاسی چهره - پروفایل در شیراز | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی چهره - پروفایل > شهر شیراز

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی چهره - پروفایل
شهر شیراز

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده چهره - پروفایل در شهر شیراز وصل می کند.


ح. خادمی
شیراز

۱۰.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. اربابی
شیراز

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ف. عباسی
شیراز

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ا. رحمانیان
شیراز

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان چهره - پروفایل شهر شیراز


ح. خادمی (عکاسی چهره - پروفایل):

بسيار صبور و با حوصله خوش برخورد و حرفه اي در كار


68 عکس نهایی


1.5 ساعت عکاسی


دی 1399


10 از 10

ح. خادمی (عکاسی چهره - پروفایل):

🤩😍🤩😍 فوق العاده عالی خوش برخورد وقت شناس


51 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1399


10 از 10

ع. اربابی (عکاسی چهره - پروفایل):

خوش رو حضور به موقع با حوصله


31 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1399


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی چهره - پروفایل شهر شیراز


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی شیراز 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 40

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی چهره - پروفایل کسب درآمد کنی؟