برترین عکاسی و آتلیه عکاسی ورزشی در شیراز | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر شیراز

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر شیراز

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر شیراز وصل می کند.


بهترین آتلیه های عکاسی و عکاسان ورزشی شهر شیراز

به ترتیب نمره

ر. فروزان
شیراز

10 از ۱۰

Canon EOS 6D
مشاهده و رزرو
پ. بیگدلی
شیراز

10 از ۱۰

Canon EOS 6D
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر شیراز


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی شیراز 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

اجازه دهید کادرو بهترین عکاسان را به شما معرفی کند.

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟