برترین عکاسی و آتلیه عکاسی غذا و رستورانی در شیراز | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی غذا و رستورانی > شهر شیراز

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی غذا و رستورانی
شهر شیراز

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده غذا و رستورانی در شهر شیراز وصل می کند.


بهترین آتلیه های عکاسی و عکاسان غذا و رستورانی شهر شیراز

به ترتیب نمره

ا. معتمد - آتلیه دار
شیراز

8 از ۱۰

Canon EOS 7D Mark ll
Canon EOS M
مشاهده و رزرو
ر. فروزان - آتلیه دار
شیراز

10 از ۱۰

Canon EOS 6D
مشاهده و رزرو
س. تدین
شیراز

10 از ۱۰

Canon EOS 6D
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان غذا و رستورانی شهر شیراز


ابراهیم معتمد (عکاسی غذا و رستورانی):

نظم اجرایی و کیفیت عکس ها عالی بود


57 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


شهریور 1398


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی غذا و رستورانی شهر شیراز


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی شیراز 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 57

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

اجازه دهید کادرو بهترین عکاسان را به شما معرفی کند.

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی غذا و رستورانی کسب درآمد کنی؟