برترین عکاسی و آتلیه عکاسی خبری و رویداد در شهربابک | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی خبری و رویداد > شهر شهربابک

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی خبری و رویداد
شهر شهربابک

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده خبری و رویداد در شهر شهربابک وصل می کند.


ف. بهزادی
شهربابک

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی خبری و رویداد شهر شهربابک


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی شهربابک 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی خبری و رویداد کسب درآمد کنی؟