برترین عکاسی و آتلیه عکاسی کودک در ساوه | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی کودک > شهر ساوه

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی کودک
شهر ساوه

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده کودک در شهر ساوه وصل می کند.


به ترتیب مهارت

م. درویش
ساوه

۹.۲۵ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ر. فخاریان - آتلیه دار
ساوه

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی کودک شهر ساوه


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی ساوه 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 84

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی کودک کسب درآمد کنی؟