برترین عکاسی و آتلیه عکاسی خبری و رویداد در ساوه | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی خبری و رویداد > شهر ساوه

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی خبری و رویداد
شهر ساوه

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده خبری و رویداد در شهر ساوه وصل می کند.


به ترتیب مهارت

ر. فخاریان - آتلیه دار
ساوه

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی خبری و رویداد شهر ساوه


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی ساوه 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی خبری و رویداد کسب درآمد کنی؟