برترین عکاسی و آتلیه عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی در ساوه | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی > شهر ساوه

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی
شهر ساوه

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده تولد - مهمانی - دورهمی در شهر ساوه وصل می کند.


ر. فخاریان - آتلیه دار
ساوه

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان تولد - مهمانی - دورهمی شهر ساوه


م. درویش (عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی):

فوق العاده هستن هم از لحاظ اخلاق کاری و هم از لحاظ اخلاق فردی؛


559 عکس نهایی


3.5 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1398


10 از 10

م. درویش (عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی):

اخلاق خوب و مهربان و با ادب و وقت شناس بودن


242 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


دی 1398


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی شهر ساوه


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی ساوه 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی کسب درآمد کنی؟