Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی چهره - پروفایل > شهر رشت

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی چهره - پروفایل
شهر رشت

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده چهره - پروفایل در شهر رشت وصل می کند.


م. انورپور
رشت

۹.۵۴ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. عاشوری
رشت

۹.۴ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
پ. پوررفیع
رشت

۹.۵ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان چهره - پروفایل شهر رشت


م. انورپور (عکاسی چهره - پروفایل):

معصومه انورپور را به دليل وقت شناسي، صبوري، ايده هاي خوب و خوش برخوردي و اخلاق حرفه اي پيشنهاد ميكنم.


66 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

ع. عاشوری (عکاسی چهره - پروفایل):

عاشوری عالیه


55 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


10 از 10

م. انورپور (عکاسی چهره - پروفایل):

خوش اخلاق و با حوصله


46 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

م. انورپور (عکاسی چهره - پروفایل):

پرانرژي و با حوصله


48 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


9 از 10

م. انورپور (عکاسی چهره - پروفایل):

بسیارخوش انرژی وآنتایم


52 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


9 از 10

پ. پوررفیع (عکاسی چهره - پروفایل):

به دلیل باحوصلگی، استفاده عالی از زمان و ایده‌های زیاد و خوبی که داشتند پیشنهادمیکنم


21 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


بهمن 1399


9 از 10

ع. عاشوری (عکاسی چهره - پروفایل):

صبور و باتجربه


51 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


9 از 10

م. انورپور (عکاسی چهره - پروفایل):

پر انرژی و با حوصله


29 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی چهره - پروفایل شهر رشت


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی رشت 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 42

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی چهره - پروفایل کسب درآمد کنی؟