Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی نوزاد > شهر رشت

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی نوزاد
شهر رشت

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده نوزاد در شهر رشت وصل می کند.


م. انورپور
رشت

۹.۵۹ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان نوزاد شهر رشت


م. انورپور (عکاسی نوزاد):

از ایشان به دلیل وقت شناسی و حضور به موقع و حسن خلق متشکرم..همچنین با حوصله بسیار زیاد برای تهیه عکسهای خوب از نوزاد وقت گذاشتند ...


50 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی نوزاد شهر رشت


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی رشت 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 42

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی نوزاد کسب درآمد کنی؟