برترین عکاسی و آتلیه عکاسی ورزشی در تهران | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر تهران

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر تهران

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر تهران وصل می کند.


به ترتیب مهارت

س. صندید
تهران

۱۰.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ا. استواری
تهران

۹.۹۳ از ۱۰

۱ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ع. دوست
تهران

۹.۷۲ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
م. زمانی
تهران

۹.۶۷ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
م. جاجرمی - آتلیه دار
تهران

۹.۵۲ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ی. زارع
تهران

۹.۱۶ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر تهران


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی تهران 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟