Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر تهران

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر تهران

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر تهران وصل می کند.


م. زارع
تهران

۹.۵ از ۱۰

۲ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ح. جوان
تهران

۹.۷۹ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ا. استواری
تهران

۹.۷۸ از ۱۰

۱ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ا. میناییان
تهران

۹.۶۸ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
ی. زارع
تهران

۹.۴۱ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
س. صندید
تهران

۹.۱۵ از ۱۰

۲ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
س. اکبری
تهران

۹.۸۳ از ۱۰

۳ دوربین ۶ لنز
مشاهده و رزرو
م. زمانی
تهران

۹.۸ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
ب. حکیم زاده
تهران

۹.۷۲ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ف. محمدی
تهران

۹.۶۷ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. جاجرمی - آتلیه دار
تهران

۹.۳۸ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ع. دوست
تهران

۸.۸۱ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
ف. حمیدیا
تهران

۸.۷۱ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان ورزشی شهر تهران


ی. زارع (عکاسی ورزشی):

عکاس بسیار خوب و لایق


50 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


دی 1399


10 از 10

م. زارع (عکاسی ورزشی):

حضور به موقع و اخلاق و کار حرفه ایشون


30 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


بهمن 1399


10 از 10

م. زارع (عکاسی ورزشی):

بسیار با حوصله


52 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اسفند 1399


10 از 10

ح. جوان (عکاسی ورزشی):

عکاسی ک به شب نرسیده عکسارو با ادیت اپلود کرد


34 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


فروردین 1400


10 از 10

م. زارع (عکاسی ورزشی):

خوش رو ، با اخلاق و با حوصله ، دقیق در کار ، حرفه ای و درجه یک 👌


59 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1400


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر تهران


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی تهران 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 42

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟