برترین عکاسی و آتلیه عکاسی ورزشی در تهران | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی ورزشی > شهر تهران

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی ورزشی
شهر تهران

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده ورزشی در شهر تهران وصل می کند.


ا. استواری
تهران

۹.۷۶ از ۱۰

۱ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ح. جوان
تهران

۹.۵۴ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ی. زارع
تهران

۹.۱۵ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
م. زارع
تهران

۱۰.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ا. میناییان
تهران

۱۰.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
م. زمانی
تهران

۹.۷۵ از ۱۰

۲ دوربین ۴ لنز
مشاهده و رزرو
ع. دوست
تهران

۹.۶۷ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
س. صندید
تهران

۸.۹۲ از ۱۰

۲ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
ف. حمیدیا
تهران

۸.۸۸ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان ورزشی شهر تهران


ی. زارع (عکاسی ورزشی):

عکاس بسیار خوب و لایق


50 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


دی 1399


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی ورزشی شهر تهران


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی تهران 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 33

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی ورزشی کسب درآمد کنی؟