برترین عکاسی و آتلیه عکاسی غذا و رستورانی در تهران | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی غذا و رستورانی > شهر تهران

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی غذا و رستورانی
شهر تهران

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده غذا و رستورانی در شهر تهران وصل می کند.


به ترتیب مهارت

پ. تاریوردی - آتلیه دار
تهران

۹ از ۱۰

۲ دوربین ۵ لنز
مشاهده و رزرو
م. محمدی
تهران

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. جاجرمی - آتلیه دار
تهران

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. اسلامى
تهران

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
م. بختیاری - آتلیه دار
تهران

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. معتمد
تهران

۹ از ۱۰

۲ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ه. خدابنده لو
تهران

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ج. پیکاری
تهران

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
ن. قریشی
تهران

۱۰ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ف. خسروی - آتلیه دار
تهران

۹ از ۱۰

۱ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان غذا و رستورانی شهر تهران


مريم اسلامى (عکاسی غذا و رستورانی):

وقت شناس با شخصیت و گیفیت کاری عالی با دقت در عکاسی


39 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

خوشمان آمد👌🏻😉


70 عکس نهایی


2.5 ساعت عکاسی


آبان 1397


10 از 10

محمد جاجرمی (عکاسی غذا و رستورانی):

بسیار خوش برخورد و حرفه ای


22 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


مرداد 1398


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

همکاری صبورانه و دقت در زمانبندی


264 عکس نهایی


4.0 ساعت عکاسی


شهریور 1398


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

بسیار حرفه ای و خوش اخلاق


41 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


مهر 1398


10 از 10

محمد جاجرمی (عکاسی غذا و رستورانی):

وقت شناس ، بسیار با حوصله و با دقت


30 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


شهریور 1398


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

بسیار حرفه ای، و کار درست پر انرژی و خلاق، موفق باشند


76 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


مهر 1398


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

بسیار خوش برخورد


108 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


مهر 1398


10 از 10

محمد جاجرمی (عکاسی غذا و رستورانی):

دقت بالا، خلاقیت و تبحر بالا


31 عکس نهایی


4.0 ساعت عکاسی


دی 1398


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

حضوربه موقع و دقت بالا وخوش اخلاق بودن


163 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


بهمن 1398


10 از 10

میترا محمدی (عکاسی غذا و رستورانی):

بسیار برخورد خوب و کار حرفه ای رو شاهد بودیم


45 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


آبان 1397


10 از 10

پویا تاریوردی (عکاسی غذا و رستورانی):

آقای تاریورودی در عین حال که عکاسی جوانی است ولی کیفیت پروژه را معادل عکاس های با سابقه انجام دادند و همکاری با ایشان کاملا رضایت بخش بود


153 عکس نهایی


3.0 ساعت عکاسی


اردیبهشت 1399


10 از 10

آمار و ارقام عکاسی غذا و رستورانی شهر تهران


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی تهران 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 44

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی غذا و رستورانی کسب درآمد کنی؟