برترین عکاسی و آتلیه عکاسی پوشاک و لباس در اصفهان | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی پوشاک و لباس > شهر اصفهان

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی پوشاک و لباس
شهر اصفهان

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده پوشاک و لباس در شهر اصفهان وصل می کند.


ک. جوادپور
اصفهان

۹.۳۹ از ۱۰

۱ دوربین ۱ لنز
مشاهده و رزرو
ب. کلیشادی
اصفهان

۹.۴۸ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو
م. مومنیان
اصفهان

۱۰.۰ از ۱۰

۲ دوربین ۳ لنز
مشاهده و رزرو
پ. صراف زاده
اصفهان

۱۰.۰ از ۱۰

۱ دوربین ۲ لنز
مشاهده و رزرو

نظرات کاربران درباره عکاسان پوشاک و لباس شهر اصفهان


ب. کلیشادی (عکاسی پوشاک و لباس):

جناب کلیشادی را به دلیل مسئولیت پذیری، خوش قولی و خوش برخوردی و کیفیت بالای عکس ها به دیگران پیشنهاد میکنم


38 عکس نهایی


1.0 ساعت عکاسی


شهریور 1399


10 از 10

ب. کلیشادی (عکاسی پوشاک و لباس):

بسيار دقيق هستند


39 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


دی 1399


10 از 10

ک. جوادپور (عکاسی پوشاک و لباس):

خانم جوادپوررابه دلیل رفتاراجتماعی خیلی خوب وکار حرفه ای وعالیشون حتما به دیگران معرفی میکنم.


56 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


آذر 1399


9 از 10

ک. جوادپور (عکاسی پوشاک و لباس):

خانم جوادپوررابرای انرژی مثبت و حضوربه موقع در محل وادی خوبی که روی عکسها داشتند توصیه میکنم.


41 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


آذر 1399


9 از 10

ک. جوادپور (عکاسی پوشاک و لباس):

کارایشان را در همه موارد بسیار پسندیدم از همه نظر پروفکت هستند.


27 عکس نهایی


2.0 ساعت عکاسی


آذر 1399


9 از 10

آمار و ارقام عکاسی پوشاک و لباس شهر اصفهان


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی اصفهان 2 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 33

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی پوشاک و لباس کسب درآمد کنی؟