برترین عکاسی و آتلیه عکاسی فارغ التحصیلی در استانبول | کادرو
Please Wait

لیست عکاسها > عکاسی فارغ التحصیلی > شهر استانبول

بهترین عکاسان و آتلیه های
عکاسی فارغ التحصیلی
شهر استانبول

کادرو شما را به بهترین عکاسان و آتلیه های عکاسی آزموده شده فارغ التحصیلی در شهر استانبول وصل می کند.


م. حسین خانلو
استانبول

۱۰.۰ از ۱۰

۳ دوربین ۶ لنز
مشاهده و رزرو

آمار و ارقام عکاسی فارغ التحصیلی شهر استانبول


میانگین نمره پروژه های عکاسی 9 از ۱۰
میانگین مدت پروژه های عکاسی استانبول 3 ساعت
میانگین تعداد عکس گرفته شده در ساعت 30

عکاس هستی؟

میخواهی در زمان های خالی از عکاسی فارغ التحصیلی کسب درآمد کنی؟