م. مصلحت جو

عکاس کادرو

مریم مصلحت جو - عکاس کادرو

با م. مصلحت جو در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Nikon D850 .

لنز عکاس

Nikon 50mm f/1.4 .

منطقه فعال مصلحت جو

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

عکاسی تولد، مهمانی و دورهمی

رزرو با م. مصلحت جو

با م. مصلحت جو در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

در مورد مصلحت جو بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:


همین الان عکاست را رزرو کن

از تقویم کاری مصلحت جو، یک زمان خالی را رزرو کن.

یا

بگذار کادرو بهترین پیشنهاد رو بهت بده.