.. ...

... ... - عکاس کادرو

با .. ... در زمان های خالی اش رزرو کنید.

رزرو با کادرو

اجازه دهید کادرو به شما پیشنهاد دهد.

...

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Canon EOS 5D Mark lll .

لنز عکاس

Canon 24-105mm f/4 . Canon 50mm f/1.4 . Canon 70-200mm f/4 .

منطقه فعال ...

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

رشته های عکاسی ...

در مورد ... بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

...

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

...

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

...

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

...

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

...