ع. علیشاهی

علیرضا علیشاهی - عکاس کادرو

عکاسی حرفه من است.

میانگین نمره ها


مهارت عکاسی 10.0 از ۱۰
کیفیت خدمات 10.0 از ۱۰
از 0 پروژه عکاسی موفق

تجهیزات عکاسی

دوربین عکاس

Nikon D601 .

لنز عکاس

Nikon 85mm f/1.8 . Nikon 24-70mm f/2.8 . Nikon 70-200mm f/2.8 .

منطقه فعال علیشاهی

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

در مورد علیشاهی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

کاملا دلی.

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

گذر گاه ها بازار وبافت و ادمها

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

خود عکاسی.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

....

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

علیرضا علیشاهی.